Information om hälsa

Övergripande avelsmål för rasen


Då rasen är till antalet mycket liten, med en extremt snäv avelsbas, är den genetiska variationen den viktigaste prioriteringen.
Under flera år har det därför förts en dialog om att göra en inkorsning. Under 2022 har planerna börjat konkretiserats.
För att bibehålla den genetiska variationen bör uppfödare planera sin avel utifrån:
en så låg inavelsgrad som möjligt i varje enskild kombination.
Använda så många avelsdjur som möjligt, gärna oanvända och ur så många olika familjer som möjligt.
Importera avelsdjur med låg grad av släktskap till befintliga avelsdjur.
Prioritera avelsdjur med ovanlig stamtavla.
Hanhundsägare bör undvika att kastrera sin hund, annat än i medicinskt syfte, då den för rasens fortlevnad behöver räknas som ett potentiellt avelsdjur.
Hanhunden bör ej överanvändas i avel.
Äldre avelsdjur är att föredra då det förlänger generationsintervallet och fördröjer förlusten av genetisk variation. (…)

Ögonsjukdomar (…)

Under 2014-2022 är 237 field spaniels ögonlysta, en eller flera gånger. Endast en hund med allvarlig diagnos, total katarakt (grå starr), har ställts under denna period. (…)

4.1.2 Mål
- Att antalet hundar med ögonsjukdomar hålls på fortsatt låg nivå.

4.1.3 Strategier
- Ögonundersök hundar innan avelsdebut, samt några gånger under hundens levnadstid. (…)

Höftledsdysplasi (…)

Höftledsdysplasi – HD, är en felaktig utveckling av höftleden. (…) Förenklat kan sägas att ju fler i nära familj som har HD desto mer anlag för HD har individen, oavsett om individen själv har tex grad A eller grad C. (…)

Under 2014-2022 har 144 field spaniels höftledsröntgats i Sverige, varav 19 hade höftledsdysplasi (HD grad C/D/E) och 125 hade normala leder (grad A/B). (…)

4.2.2 Mål
- Andelen field spaniels med höftledsdysplasi är max 15%. (…)

4.2.3 Strategier (…)
- I första hand använda hundar med HD grad A/B i avel.
- Hund med HD grad C kan användas restriktivt, para då med hund som har HD grad A/B.
- Informera valpköpare om vikten av att höftledsröntga alla field spaniels oavsett om de ska användas i avel eller ej. (…)

Hjärtsjukdomar (…)

4.3.2 Mål
- Kartlägga hur det ser ut gällande hjärtsjukdomar i den svenska field spanielpopulationen.
- Undvika att sprida eventuella hjärtsjukdomar.

4.3.3 Strategier
- Avelsdjurs hjärtan auskulteras (lyssnas på) av veterinär inom ett år före parning.
- Informera valpköpare om vikten av auskultation av alla field spaniels hjärtan oavsett om de ska användas i avel eller ej, tex vid varje vaccinationstillfälle livet ut. (…)

Veka mellanhänder

I enkäten svarade 64 st. på frågan om veka mellanhänder. På frågan ”Har hunden hatt myke mellomhender?” svarade 7,8 % ja och 92,2 % nej.”

Citat ovan ur Rasspecifik avelsstrategi – RAS för Field spaniel 2023–2027 se här, där du kan läsa mer om fieldens hälsa och avel.Länkar


SKK Avelsdata
https://hundar.skk.se/avelsdata/Initial.aspx
Här finns information om enskilda hundar, kullsyskon, registreringsstatistik, BPH-diagram etc

SKK Hunddata
https://hundar.skk.se/hunddata/
Här finns information om enskilda hundar, tävlings- och hälsoresultat etc

Rasdata.nu
http://www.rasdata.nu/
Här finns information om enskilda hundar, tävlings- och hälsoresultat, statistik etc

Fleckenbase
https://www.fleckenbase.de/
Internationell databas, här finns resultat, statistik, man kan göra testparningarmed upp till tio led etc

The Field Spaniel Society
https://www.fieldspanielsociety.co.uk/index.html
Här finns information från Storbritannien

Field Spaniel Health
https://fieldspanielhealth.co.uk/
Här finns information från Storbritannien

Field Spaniel Society of America
https://www.fieldspanielsocietyofamerica.org/
Här finns information från USA

Field Spaniel Club Nederland
https://fieldspaniel.nl/
Här finns information från Nederländerna

FieldspanielitRy
http://fieldspanielit.com/
Här finns information från Finland


KoiraNet
https://jalostus.kennelliitto.fi/frmEtusivu.aspx?R=123
Här finns information från Finland

dogweb
https://www.dogweb.no/dogweb/dw/openPage/oppdateringer.html
Här finns information från Norge

Hundeweb
https://www.hundeweb.dk/cas/login?locale=da&service=https%3A%2F%2Fwww.hundeweb.dk%2Fdkk%2Fj_spring_cas_security_check
Här finns information från Danmark

The Kennel Club Health Test Finder
https://www.thekennelclub.org.uk/search/health-test-results-finder/
Här finns information från Storbritannien

Dutch Dog Data
https://www.dutchdogdata.nl/
Här finns information från Nederländerna

OFA
https://ofa.org/
Här finns information från USA