Medlem

Klicka här för att

komma till SKK`s

enkät

om hundägandeMedlemskap i FSK


OBS!!

Svenska Kennelklubben kommer att ta över administationen gällande medlemsskapet i FSK,

from 4/12-2023!

Löser ni medlemskap innan detta datum, gör enligt instruktionen nedan: 


Medlemskap 2024


Sverige
Fullbetalande medlem SEK 300:-


Familjemedlem SEK 50:-


Valpköparmedlem (1:a valpen) SEK 90:-, betald av uppfödare


Postgirokonto Sverige 54 33 38-8Utland
Fullbetalande medlem utland SEK 300:-

IBAN SE40 9500 00, kontonr: 99 6034 0543 3388, BIC: NDEASESS
Nordea 105 71 STOCKHOLMKom ihåg att skriva ditt namn, adress och mail samt vad betalningen avser!

Vid ev. frågor kontaktar du kassören!Field Spaniel Klubben

Klara Börjesson

Rude 311 

523 94 Tvärred
kassor@fieldklubben2022.se