Styrelsen

Ordförande

Maria Widén

ordforande@fieldklubben2022.se


Maria blev vald till ordförande på årsmötet 2021 och har erfarenhet av arbete inom klubben som bland annat sekreterare.

Maria har just nu en Field.

Vice ordförande

Klara Börjesson

styrelsen@fieldklubben2022.se


Klara har flera års erfarenhet av styrelsearbete inom fieldklubben. Hon har två fieldspaniels i familjen.Ledamot

Avel

Karen Hansen

avel@fieldklubben2022.se


Karen är aktiv inom rasen och har flertal Fieldar i sitt hem i Norge.

Adjungerade i egenskap av sekreterare

Carola Steen Belhaj

sekreterare@fieldklubben2022.se

Iget hundägande med god erfarenhet av administration och protokollföring.

Ledamot

Kassör

Eva Sandberg

kassor@fieldklubben2022.se


Eva är aktiv inom rasen och har erfarenhet av rasen som ägare och som uppfödare.

Eva har hand om klubbens inkommande post och har ordning på medlemskap och ekonomi. Eva har ett flertal fieldar.

Ledamot

Jaktansvarig

Marie Steffenburg Wennberg

jakt@fieldklubben2022.se


Marie har flera års erfarenhet

av styrelsearbete inom

Fieldklubben.

Hon är aktiv inom rasen och

även är uppfödare.

Marie har en Field.

Ledamot

Viltspår

Roald Christelius

viltspar@fieldklubben2022.se


Roald har hand om viltspår inom klubben. Han har haft flera Fieldar och har nu en Field.

Ledamot

Webb

Linda Glysing

webb@fieldklubben2022.se


Linda har hand om hemsidan och har en Field.


Suppleant

Majsan Larsson

Utställning

styrelsen@fieldklubben2022.se


Marie-Louise har erfarehet av rasen som uppfödare och ägare och har flera års erfarenhet av styrelsearbete inom Fieldklubben. Marie-Louise har Field och tax.
Suppleant

Linda Nikolausson

aktivitetsansvarig@fieldklubben2022.se 

Linda har fieldspaniel i familjen och är aktiv inom nosework.


Valberedning

Sammnkallande

Birgitta Christelius

valberedning@fieldklubben2022.se


Valberedning

Sonja Dahlberg

valberedning@fieldklubben2022.se


Valberedning

Gerd Andersson

valberedning@fieldklubben2022.se


Revisor

Gunilla Molnelle


Revisor 

Peter Wennström

Revisor 

Carina Arvidsson

Revisor

Marina Jensen