Styrelsen

Ordförande

Maria Widén

ordforande@fieldklubben2022.se


Maria blev vald till ordförande på årsmötet 2021 och har erfarenhet av arbete inom klubben som bland annat sekreterare.


Vice ordförande

Henriette Hertz Pedersen

styrelsen@fieldklubben2022.se

Ledamot

Kassör

Klara Börjesson

kassor@fieldklubben2022.se


Klara har flera års erfarenhet av styrelsearbete inom fieldklubben.

Ledamot

Sekreterare

Linda Glysing

styrelsen@fieldklubben2022.se


Ledamot

Viltspår

Roald Christelius

viltspar@fieldklubben2022.se


Roald har hand om viltspår inom klubben. Han har haft flera Fieldar.

Ledamot

Jaktansvarig

Susann Adehed

jakt@fieldklubben2022.se
Ledamot

Utställning Christina Filén

styrelsen@fieldklubben2022.se
Suppleant

Webb

Therese Svensson

styrelsen@fieldklubben2022.se

Suppleant

Avel

Cia Norberg

styrelsen@fieldklubben2022.se


Valberedning

Sammnkallande

Madelene Ryberg

valberedning@fieldklubben2022.se


Valberedning

Sonja Dahlberg

valberedning@fieldklubben2022.se


Valberedning

Helena Borell

valberedning@fieldklubben2022.se


Revisor

Gunilla Molnelle


Revisor 

Peter Wennström

Revisor 

Carina Arvidsson

Revisor

Marina Jensen