Medlem

Klicka här för att

komma till SKK`s

enkät

om hundägandeMedlemskap i FSK

Medlemskap 2022


Sverige
Fullbetalande medlem SEK 200:-


Familjemedlem SEK 50:-


Valpköparmedlem (1:a valpen) SEK 90:-, betald av uppfödare


Postgirokonto Sverige 54 33 38-8Utland
Fullbetalande medlem utland SEK 220:-

IBAN SE40 9500 00, kontonr: 99 6034 0543 3388, BIC: NDEASESS
Nordea 105 71 STOCKHOLMOBS!

Kom ihåg att skriva ditt namn, samt vad betalningen avser!

Vid ev. frågor kontaktar du kassören!


Field Spaniel Klubben

Eva Sandberg
Tärnvägen 3, 611 62 Nyköping Tel 070-53 50 499
medlem@fieldklubben2022.se